Jednoznačné ÁNO pre webhosting Mediahost
Veľa priestoru pre Vaše web stránky, garantovaná dostupnosť až 99,99%, neobmedzený počet e-mailových schránok, profesionálnu technickú podporu a mnoho ďalších doplnkových služieb a to všetko individuálne. Iba individuálne možeme uspokojovať potreby každého.

Webhosting objednávka - 1. krok - zadanie domény

Zadajte názov domény a vyberte príponu. Overíte stav domény a následne si budete mocť vybrať možnosť objednávky.

Overenie domény
www. .Neviete si s niečím poradiť? Kontaktujte nás! - budeme sa snažiť individuálne vyhovieť Vašim požiadavkám.

Všeobecné podmienky

I. Poskytovateľ - Mediahost, Tomáš Kapičák, Mútne 210, 02963 IČO: 41 963 555, DIČ: 1075492000, Tel: +420 777 297 092 (ČR), +421 917 747 222 (SR), E-mail: mediahost@mediahost.sk

II. Registrácia domény - Poskytovateľ zabezpečí pre klienta registráciu domény druhej úrovne s názvom podľa požiadavky klienta. Po obdržaní platby za registráciu podľa platného cenníka bez odkladu uskutoční úhradu registračného poplatku registrátorovi.

III. Prevádzka serveru - Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku domény klienta, t.j. zaistí prístup účastníkom siete Internet k www stránkam klienta a možnosť aktualizovať obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup klienta k jeho e-mailovým schránkam, ktoré si klient v administrácií vytvorí. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh služby, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Klient zodpovedá za technickú správnosť www stránok. V prípade vystavenia stránok, ktoré sú v rozpore so zákonmi alebo nadmerne vyťažujú server, poskytovateľ bude iniciovať ukončenie prevádzky takých stránok. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk zákazníka v súvislosti s používaním www služieb. Poskytovateľ je oprávnený vydať obsah web stránok, alebo e-mailových stránok v procese trestnom, alebo súdnom konaní. Klient, ktorý chce hosťovať erotické, warez, alebo iné stránky, ktoré budú nadmerne zaťažovať linky, je povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi ešte pred zriadením danej služby. Takýto klient bude umiestnený na špeciálny server. V opačnom prípade môže poskytovateľ zablokovať prístup na web stránky a e-mailové schránky klienta.

IV. Platobné podmienky - Klient sa zaväzuje zaplatiť poplatky za poskytnuté služby v stanovených termínoch. Fakturácia služieb bude vykonávaná formou faktúr a zálohových faktúr so splatnosťou 7-15 dní. Faktúry budú vystavované vždy tesne pred skončením uplynutia predplatného fakturačného obdobia. O zmenách v cenníku je poskytovateľ povinný informovať zákazníka minimálne 30 dní pred ich vstúpením do platnosti. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad po vykonaní úhrady. Akceptujeme také formy úhrad, aké sú uvedené na web stránkach v aktuálnom cenníku. Registračné poplatky za danú doménu z našej strany sú odvedené centrálnemu registrátorovi. Reklamácie sa vybavujú telefonicky, e-mailom a písomne (poštou).

V. Zmluvné pokuty a penále - V prípade, že vinou poskytovateľa bude výpadok v 1 dni viac ako 6 hodín, zníži sa mesačný poplatok o polovicu mesačného paušálu klienta. Pokiaľ bude výpadok dlhší ako 1 kalendárny deň, klient nemusí platiť mesačný poplatok vôbec. Ak má klient predplatené určité obdobie, bude mu suma za pokutu vrátená formou dobropisu, alebo bude ďalšia faktúra o danú čiastku znížená. Pokiaľ klient nezaplatí faktúru do 5 dní po splatnosti, môže poskytovateľ znemožniť prístup ku službe a k prehliadaniu užívateľovi siete internet. Pokiaľ klient bude po splatnosti v dlhu viac ako 10 dní, môže poskytovateľ na jeho server ako titulnú stránku umiestniť upozornenie o nezaplatení a ďalej ho zverejniť v databáze dlžníkov. Zároveň má poskytovateľ právo službu odpojiť. Znovuzapojenie prevádzky je spoplatňované sumou 200,- Sk >(6.64€) a je možné až po úplnom uhradení všetkých nedoplatkov a zaplatení na ďalšie obdobie. Klient sa zaväzuje, že bude dodržiavať platobné podmienky uvedené na objednávke. Nárok na vrátenie platby je individuálny a záleží na podmienkach zrušenia hostingu.

VI. Ochrana osobných údajov - Poskytovateľ sa zaväzuje, že informácie poskytnuté zákazníkom prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

VII. Súhlas podmienok - Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

Klientská sekcia

Novinky

Meníme právnu formu na s.r.o

Vďaka vysokému záujmu o naše služby a rozširovaniu nášho tímu sme sa rozhodli zmeniť právnu formu zo živnosti na SRO. Všetky záväzky a pohľadávky zo živnosti Tomáš Kapičák, Mediahost (ICO: 41963555) prechádzajú na Mediahost s.r.o. (ICO: 50 707 221) od dňa 15.2.2017. Prosím uhradzajte platby na nové číslo účtu (Fio banka).

Zviditeľnite sa SSL certifikátom!

Google pritvrdzuje. Uprednostňuje weby s SSL certifikátom. Objednajte si ho skôr ako Vaša konkurencia.

Konzultácie ZDARMA na 0917 747 222 alebo info@mediahost.sk


Potrebujete poradiť s online podnikaním? Vylepšiť webovú stránku, zmeniť poskytovateľa IT služieb, nájsť kvalitnejšie riešenie? Poskytujeme kompletné služby pre web a konzultácie boli sú a vždy budú zdarma.

553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)

Pokiaľ Vám Outlook hlási túto chybu, tak si aktivujte SMTP autorizáciu

Presun na SSD disky

Meníme disky na rýchlejšie SSD disky, aby weby bežali ako blesk. Z toho dôvodu sa menia URL adresy mailových služieb, čo vyžaduje potvrdenie SSL certifikátu. URL adresa jupiter.mediahost.sk je bezpečná a možete ju potvrdiť.

10x viac priestoru

Pozitívna zmena!
10-násobne sme navýšili priestor webhostingu typu C, z 3GB na 30GB!

Nové čísla k nám

Internetové otázky riešime
na nových centrálnych číslach našej podpory:
Zapíšte si!
0917 747 222 územie SR
777 297 092 územie ČR

200 000 domén .sk

Počet zaregistrovaných domén s koncovkou .sk prekročil hranicu 200 tisíc. Domén s koncovkou .cz je viac ako 600 000.

Individuálny hosting

Napište nám aký hosting potrebujete. Obratom Vám zdarma zašleme cenovú ponuku!

Problém: Nahlásená škodlivá stránka!

Ako postupovať, ak je stránka na zozname podozrivých stránok

ZDARMA!

Neviete koľko by stála tvorba webstránky, eshopu?
Cenová kalkulácia zdarma!

Pošlite nám sms zdarma!

Od:
Text:

Rozhovor pre TA3

TA3 TA3 oslovila našu spoločnosť, aby prezradila svojim divákom viac o tvorbe a využívaní internetových obchodov

SMS systémy

SMS Potrebujete byť promptne informovaný o zmenách na webe? SMS systém od Mediahost-u môže byť riešením. Kontaktujte nás