Jednoznačné ÁNO pre webhosting Mediahost
Veľa priestoru pre Vaše web stránky, garantovaná dostupnosť až 99,99%, neobmedzený počet e-mailových schránok, profesionálnu technickú podporu a mnoho ďalších doplnkových služieb a to všetko individuálne. Iba individuálne možeme uspokojovať potreby každého.

Servery

Serverové technológie:

Naše servery prevádzkujeme na high-end systémoch popredných dodávateľov serverových technológií (IBM, HP, Dell, MSI), všetky servery sú vysoko naddimenzované a sú vybavené diskovými poľami RAID zaisťujúcimi nepretržitú kontrolu nad Vašimi dátami. Pokročilé administračné a serverové technológie (vzdialená sériová konzola, automatický reštart, monitoring stavu serverov, teplôt, otáčok) zaisťujú vysokú dostupnosť našich služieb. Pre každý prípad bežia naše servery v režime N+M, keď je pripravený vždy dostatočný počet serverov pre okamžitú rekonštrukciu funkčnosti chodu ľubovoľnej časti našej serverovej farmy.

Operačné systémy/software:

Konektivita siete:

V súčasnej dobe je sieť pripojená k Internetu cez dvoch nezávislých poskytovateľov pripojenia (multihoming) a prevádzka je smerovaná do 4 nezávislých sietí

V prípade neočakávaného výpadku je celá prevádzka transparentne prevedená na záložnú linku, bežný návštevník serveru umiestneného na chrbtici pocíti v extrémnom prípade niekoľkosekundové oneskorenie.

Topológia siete:

Vyššie uvedená schéma zobrazuje aktuálnu mapu siete. Svetlou farbou sú vyznačené záložné trasy, aktívne len v prípade výpadku primárnej konektivity.

Sieťová infraštruktúra:

Využívame predných poskytovateľov sieťových technológií (Cisco, Hewlett-Packard, 3Com, Nortel Networks, Intel) pre zabezpečenie rýchleho prístupu k sieti Internet. Vnútorná sieť kolokačného centra je postavená na vysoko priepustnom gigabitovom metalickom Ethernete pre plný neblokovaný prístup k chrbticovej sieti. V súčasnej dobe poskytuje sieť desiatky terabytov dát do siete internet a všetky sieťové prvky pracujú s viac ako 50%-nou výkonovou a rýchlostnou rezervou. Využitím redundantného usporiadania sieťových prvkov vrátane využitia pokročilých technológií (BGP-4, Spaninng Tree, RIP, RIP2, OPFS, VLAN, load balancing), taktiež aktívnym sieťovým monitoringom a neustálym dohľadom tímu špecialistov monitorovacieho centra máme dokonalú kontrolu a prehľad nad stavom siete a konektivity, čo radí našu spoločnosť ku špičke v obore.

Kolokačné centrum:

Naše kolokačné centrum je umiestnené v Prahe na Vinohradskej triede, čo je geograficky veľmi výhodná poloha. Vzdialenosť NIXu (NIX-2) je 200 m cez ulicu, areál GTS - papierne, NIX-1 CRA 1 300 m, prítomná je nezávislá optická infraštruktúra do ostatných bodov NIXu (NIX-1 CRA, NIX-2 GTS, NIX-3 Pragonet, NIX-4 Sitel) a niekoľko nezávislých tranzitných operátorov. Výška budovy (najvyššia v okolí) zaisťuje prítomnosť rádiových technológií v licencovanom pásme a variabilitu voľby partnerov.

Kolokačné centrum je umiestnené v budove s napojením na dva nezávislé pražské rozvody energie, ktoré sú na viac istené dvoma nezávislými dieselagregátmi (jeden pre napájanie serverových technológií, UPS sieťových prvkov, zabezpečenia a prístupového systému, druhý pre napájanie infraštruktúry - osvetlenie, klimatizácia, požiarny systém, zabezpečenie, výťahy) o celkovom výkonu prekračujúcom 500 kW. Všetky serverové, sieťové a ostatné kľúčové technológie sú istené sadou redundantných UPS, ktoré zaisťujú dostatočnú autonómiu pre prekonanie všetkých výpadkov, podpätia, prepätia a napäťových rázov vrátane ochrany vnútornej siete proti všetkým okolitým vplyvom. Chod všetkých elektrických prvkov je neustále monitorovaný s výstupom do monitorovacieho centra a sú prevádzané pravidelné technické skúšky k zaisteniu maximálne možnej prevádzkovej spoľahlivosti.

Kolokačné centrum je vybavené klimatizačným systémom tvoreným redundantným počtom chladiacich/klimatizačných jednotiek napájaných z nezávislých okruhov s chladiacim výkonom niekoľkonásobne prekračujúcim potreby prevádzky kolokačného centra. Serverovňa je vybavená desiatkami senzorov s napojením na monitorovacie centrum s priamymi výstupmi umožňujúcimi sledovať okamžitý stav všetkých častí serverovne.

Pre zaistenie bezpečnosti našich (vašich) dát je serverovňa zaistená zabezpečovacím systémom s prístupovým kódom (magnetická karta) a doplnená o prítomnosť pracovníka fyzickej ochrany a vstup je možný výhradne v prítomnosti technika. Všetko dianie, pohyb a prístupy sú zaznamenávané systémom kamier a pre prípad sporu spätne archivované. Akýkoľvek pohyb osôb je popredne nahlásený monitorovaciemu centru, kde sa preveruje totožnosť a úrovne oprávnení všetkých osôb s prístupom do serverovne.

Bezpečnosť / zálohovanie:

Vzhľadom k vysokému štandardu nami poskytovaných služieb prijímame na rozdiel od konkurencie priamu hmotnú zodpovednosť za zákaznícke dáta umiestnené na našich serveroch. Sme poistený proti prípadným škodám, ktoré spôsobíme výkonom tohto druhu podnikateľskej činnosti, na čiastky v rade miliónom korún.

Bezpečnosť našich serverov, siete technológií a procesnej administratívy je pre nás kľúčovou otázkou vo vzťahu k zákazníkom a robíme maximum, aby sme dosiahli dôveru, ktorú do nás naši zákazníci vkladajú. Servery sú vysoko zabezpečené, chránené firewallom a účinným IDS (Intrusion Detection System), ktorý zaisťuje monitoring a hlásenie všetkých pokusov o kompromitáciu systému a v spolupráci s pracovníkmi monitorovacieho centra okamžite reaguje na všetky, riziká. Všetky vstupné body (routery, firewally) obsahujú packetové filtre, ktoré okamžite dropujú (bez odozvy zahadzujú) všetku prevádzku, rovnako ako filtre (vylučujúcu nežiaducu prevádzku) vrátane pokusov o DoS (Denial of Service) útoky, ako na jednotlivé servery.

Všetky zákaznícke dáta sú niekoľkonásobne zálohované. Pravidelná záloha spoločne s vysokým zabezpečením zálohovaných dát (firewall, RAID) vrátane kompletného nastavenia služieb a serveru umožňuje okamžitú obnovu aktuálnych dát. Všetky dáta sú z bezpečnostných dôvodov šifrované silným šifrovaním a okamžite bezpečne distribuované na ďalšie dve umiestenia v ostatných kolokáciach serverových technológii. Všetky dáta sú tak geograficky chránené pred následkami prírodných katastrof, požiaru, sabotáže alebo útokmi a zároveň kedykoľvek pripravené k okamžitej obnove.

K zaisteniu maximálnej spoľahlivosti je celá prevádzka v sieti monitorovaná a zaznamenávaná pre neskoršie spracovanie. Celá prevádzka (pošta/WWW/FTP) je logovaná a archivovaná niekoľko mesiacov pre zaistenie prípadného dôkazového materiálu, alebo k rekonštrukcii udalostí. Servery priebežne logujú všetky udalosti v systéme a sieti a tieto dáta sú online analyzované. K dispozícií máme komplexný monitoring stavov serverov s najprepracovanejším systémom monitoringu serverov webhostingu na trhu. Našim cieľom je maximálna otvorenosť, a preto všetci naši zákazníci majú prístup k online štatistikám všetkých kľúčových prvkov našej siete a serverov.

Klientská sekcia

Novinky

Meníme právnu formu na s.r.o

Vďaka vysokému záujmu o naše služby a rozširovaniu nášho tímu sme sa rozhodli zmeniť právnu formu zo živnosti na SRO. Všetky záväzky a pohľadávky zo živnosti Tomáš Kapičák, Mediahost (ICO: 41963555) prechádzajú na Mediahost s.r.o. (ICO: 50 707 221) od dňa 15.2.2017. Prosím uhradzajte platby na nové číslo účtu (Fio banka).

Zviditeľnite sa SSL certifikátom!

Google pritvrdzuje. Uprednostňuje weby s SSL certifikátom. Objednajte si ho skôr ako Vaša konkurencia.

Konzultácie ZDARMA na 0917 747 222 alebo info@mediahost.sk


Potrebujete poradiť s online podnikaním? Vylepšiť webovú stránku, zmeniť poskytovateľa IT služieb, nájsť kvalitnejšie riešenie? Poskytujeme kompletné služby pre web a konzultácie boli sú a vždy budú zdarma.

553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)

Pokiaľ Vám Outlook hlási túto chybu, tak si aktivujte SMTP autorizáciu

Presun na SSD disky

Meníme disky na rýchlejšie SSD disky, aby weby bežali ako blesk. Z toho dôvodu sa menia URL adresy mailových služieb, čo vyžaduje potvrdenie SSL certifikátu. URL adresa jupiter.mediahost.sk je bezpečná a možete ju potvrdiť.

10x viac priestoru

Pozitívna zmena!
10-násobne sme navýšili priestor webhostingu typu C, z 3GB na 30GB!

Nové čísla k nám

Internetové otázky riešime
na nových centrálnych číslach našej podpory:
Zapíšte si!
0917 747 222 územie SR
777 297 092 územie ČR

200 000 domén .sk

Počet zaregistrovaných domén s koncovkou .sk prekročil hranicu 200 tisíc. Domén s koncovkou .cz je viac ako 600 000.

Individuálny hosting

Napište nám aký hosting potrebujete. Obratom Vám zdarma zašleme cenovú ponuku!

Problém: Nahlásená škodlivá stránka!

Ako postupovať, ak je stránka na zozname podozrivých stránok

ZDARMA!

Neviete koľko by stála tvorba webstránky, eshopu?
Cenová kalkulácia zdarma!

Pošlite nám sms zdarma!

Od:
Text:

Rozhovor pre TA3

TA3 TA3 oslovila našu spoločnosť, aby prezradila svojim divákom viac o tvorbe a využívaní internetových obchodov

SMS systémy

SMS Potrebujete byť promptne informovaný o zmenách na webe? SMS systém od Mediahost-u môže byť riešením. Kontaktujte nás